Samarbetet
Samarbetet

Välkommen till Södertörnsvux

Södertörnsvux övergripande mål
Stärka vuxenutbildningen i Södertörnsregionen

Samarbete bedrivs inom följande områden
• Omvärldsbevakning
• Nätverk och kompetensutveckling
• SFI
• Yrkesutbildning
• Högskolesamarbete
• Kvalitet

Södertörnsvux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna på Södertörn.
Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö
och Värmdö ingår i Södertörnsvux.

Ett samarbete mellan vuxenutbildningarna på Södertörn

BotkyrkaHaningeHuddingeNynäshamnSalemSödertäljeTyresöVärmdö
Logga in!    
webbmaster